İşte budur en büyük illetin…

2 Nisan 2012 Pazartesi

Dünya ve âhiret saadetine erebilirsin.

Ayrıca Cuma gecesi ve günü ruhunu,kalbini ve bedenini feyz-i ilahi ile doldurabilirsin
Bunlardan başka ibadet günleri; kandil geceleri senin için büyük fırsattır.

Böyle günleri ihya etmeye çalış.
Gafillerden olma. Vaktini ganimet bil. Çünkü vakit kılıç gibidir.
«Gelecekte yaparım» ümidini bırak. Zira bundan daha zararlı bir şey yoktur.
Bir şair şöyle der: Keskin ol vakit gibi… Sevilmez «yaparım belki» «Umarım» deme sakın

İşte budur en büyük illetin…
Cenâb-ı Hak’tan bizleri mübarek vakitlerde

ibadet ve itaata muvaffak kılmasını niyaz ederim…

0 yorum: