Airfel marka klima fiyatları,Auer marka klima fiyatları,Bosch marka klima fiyatları

10 Mayıs 2009 Pazar

Airfel marka klima fiyatları:

Airfel AS09-0501P 9.000 Btu/h Duvar tipi Mobil Klima : 661.39
Airfel AS09-3002S 9.000 Btu/h Duvar tipi/ioneer Plus Klima: 635.61 YTL
Airfel AS12-0921S- 12000 Btu/h Duvar tipi/PLATINIUM Klima: 1,034.68 YTL
Airfel AS09-0921S- 9000 Btu/h Duvar tipi/PLATINIUM 939.40 YTL
Airfel AS09-0912S/R1 9.000 Btu/h Duvar tipi/Turkuaz : 616.55 YTL
Airfel AS09-0501S 9.000 Btu/h Duvar tipi/Elegant : 513.42 YTL
# Auer marka klima fiyatları:

Auer 12 CHS 12000 BTU: 599.74 YTL
Auer 9 CHS 9000 BTU klima fiyatı: 554.90 YTL

Bosch marka klima fiyatları :

Bosch B1ZMI/A12002 Duvar Mono Split Klima 1188.45 YTL
Bosch B1ZMI/A24002 Duvar Mono Split Klima 4032.75 YTL
Bosch B1ZMI/A18002 Duvar Mono Split Klima 1406.95 YTL
Bosch B1ZMI/A9002 Duvar Mono Split Klima fiyatı 875.90 YTL
Bosch B1ZMI/A24000 Duvar Mono Split Klima 1140.00 YTL
Bosch B1ZMI/A18000 BTU Duvar Mono Split Klima 1250.20 YTL
Bosch B1ZMI/A12000 Duvar Mono Split Klima 1075.40 YTL
Bosch B1ZMI/A09000 Duvar Mono Split Klima 712.50 YTL

0 yorum: