Alman Hastanesi Tüp Bebek merkezi, Gebelik Takibi, Genetik Danışmanlık

16 Mart 2009 Pazartesi

Jinekoloji
- Rutin Jinekolojik Muayene ve Cerrahi
- Ultrasonografi
- Smear
- Jinekolojik Endokronoloji

Endoskopi
- Laparoskopi
- Histeroskopi


Obstetri/ Perinatoloji
- Gebelik Takibi
- Riskli Gebelik Takibi
- Korion Villüs Biopsisi
- Amniyosentez
- Kordosentez
- Embriyo Redüksiyonu

İnfertilite
- Ovülasyon İndüksiyonu ve Siklus Takibi
- Aşılama (IUI)
- Tüp Bebek
- Mikroenjeksiyon
- Assisted Hatching (Destekle Yuvalama)
- Blastokist transferi
- TESE
- MESA
- PESA
- Embriyo Dondurma ve Saklanması

İnfertilite Tedavisi Psikolojik Destek Birimi

- Tedavi öncesinde ve sırasında psikolojik destek tedavisi
- Dayanışma Grupları
- Eğitim Programları


Androloji
- Semen Analizi
- Erkek İnfertilitesinin Araştırılması
- Cerrahi Sperm Arama

Genetik
- Genetik Danışmanlık
- Prenatal Tanı
- Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
- Ailede Genetik Hastalık Araştırılması

Menopoz
- Tanı
- Tedavi ve Takip

0 yorum: