Amerikan Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları), amerikan hastanesi tüp bebek, Dahiliye, İç Hastalıkları

16 Mart 2009 Pazartesi

Deneyimi, ileri teknolojisi ve eğitilmiş kadrosu ile hizmet veren VKV Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölümü; genellikle tanısı konmamış hastaların ilk başvuru adresi olarak oldukça yoğun çalışıyor. Hastalıkların teşhisini koyarak ilgili branşlara sevk ediyor ve tedavinin “doğru yerde” yapılmasını sağlıyor. Dahiliye Bölümü’nde görevli altı uzman hekim, tıptaki yenilikleri her türlü kaynaktan izleyerek yeni teknolojilerin optimum şekilde kullanılması için çaba harcanıyor.
Dahiliye söz konusu olduğunda Laboratuvar, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Kardiyoloji’nin tanı koydurucu tetkiklerini yoğun biçimde kullanmak gerekiyor. Tanısı konulan hastalar içinde cerrahi müdahale gerektirenler gerekli cerrahi bölümlere, farklı uzmanlık alanı müdahalesi gerektirenler ise farklı uzmanlık kliniklerine sevk ediliyor.

0 yorum: