Anlamlı Şiir

15 Şubat 2009 Pazar

Yok oLup qitмék kaçıp kurtuLмaksa hayattan,
Yok oLup qitмék istioruм ..!!
Ruhuм bédeniмi taşıyacak kadar dirénçLi deiL artık ..
GözyaşLarıм buqünLérde daha çok yakıyor canıмı ..
Hér daмLası düştükçé daha fzLa yaraLıyor bédeniмi ..
Kan révan içindeyiм.. Né bi uмut ne bi sévinç yok yüzüмdé..
YıLdızLar biLé bana yakLaşamick kadr uzak ..
Ama onLardan biLé korkar oLduм ..
Yok oLup qitsém kurtuLurмuyuм ?
KurtuLcaksaм yok oLup qitмék istiyoruм artık BuraLardan ...

0 yorum: