Süper Emo Nickleri

8 Şubat 2009 Pazar

HayaLLer GerçekLeriN YarıSıymı$..SeNde Yarı Yarıya BeNimSin .!.

[P]roFesioNaL [İ]sMiD [Ç]oCuu xDxD

haaDıMa föNn çeqHseM düSeLirMiqiEe..xDxD

aLeM aShıq oLuo soNra aLqoLiqh..pHen qeNdyMe aShııM heMde pLadoNiqhh..xDxD

haaDımDa pHaNa hoShçaqaL demEqh isDeeNLer
qösLeriMdeqiE o s*qLemeS ifaDei qöReMediLerr..!

qiM seFdy sheNy pheNm qaDar isDeMem sLmNı arDıqh yaLnıSıM aLdm yoLuMu annaDnMıı ¿?

qöSmü qırPıoRuM soNu oLmaaN qaRanLıqa.. ciLve yaBooruM eceLe..quYruqH saLLıoruM asraiLe..!

sheN woDafoNe qBy aNı yaShaaqeN pheN tuRqhCeeL qBy
heR yerDe sheNy çeqeMem

0 yorum: