Anlamli Nickler

3 Aralık 2008 Çarşamba

AqLIyøRum we têk tèk îtîrâf êdîyøRum cîñâyêtLêRîmî.LuzumSuz b1r “KAN” âkîyør dâmârLârîmdãñ.Hêr$êy ñé kádàr kIrmIzI we ñê kâdâr ãñLâmSIz.DøkuñãmîyøRum îcîmdê’ky cêSêtLêrê wê qømdûqùm yêRLêRîñî ßuLâmîyørum

Kîn døLuyum “KAN” kuSuyøRum.

KînîmLê yâ$âyîp NêfRêt’îmLê õLêcêkSîñ.

NêfRêt êtmêk ß1r SâñãttIr! NêfRêtîmSîñ.

Dün Senin îcîn ß1r kuRßan keStim haLâ ßîLêkLêrîmdên “KAN” Lar akIyøR!

ß1r yaLnîzLîktî hâykîrî$îm hêpînîz’my Sâqîrdînîz?

Kàrànlik`làr à sordum Sêñy.

Sâdêcê ß1r ßâkî$ îcîn êRtêLêdîm întîhâRimi.

GêcêLêr Yêtmîyør GûndûzLêrîmîdé Kârârtîn

Hêr yêr RênkLî øLSâdâ “KARANLIK” tâ nê qørêßîLîrSîn’ki?

YaşamLa ölüm Arasindaki o ince cizgide Cambazlık Yapıyorum Bu Aralar
Ayagım Kayınca cigliklar
Düzgün yürüyünce ise alkıslar kopuyor biryerlerden!

Siyahta Gerçektir ama O’nu anlayabilirsen
Anla ki bu duyguyu yaşa
Ölüm duygusu gibi bi şey bu

0 yorum: