Anlamlı Nickler

9 Aralık 2008 Salı

ßëDëñîM |{å®åñ£ı|{£å®Då ø£åñ §ëñ§îZ£îğë ®µ]¬[µM §åñå åî±

NØk†ayı kØyduğum æN N£ S£nd£n ßir £S£r N£d£ ߣnd£n ßir iz kæLæjæk . . ..

Aklımı kaybetmekten değil, bulmaktan korkuyorum.

Sanma ßiLékLér!mdék! jiLét kéSigi 10Lar aŞkImIzIn bédéLi 10Lar zaLim!n diŞ !zLer!

Sêvdâ êktîm îhâñêtî ßî¢îÿørûm , ¢øk Sêvmî$tîm î$tê ßûñâ ÿâñîÿørûm , vâzgê¢îLmêz Sâñdîñ Sêñ kêñdîñî Sâñâ ñøktâ køÿûÿørûm .

0 yorum: