Alzheimer hastalığı

14 Aralık 2008 Pazar

Alzheimer yaşlılıkta görülen demansın en yaygın formudur. Genellikle sinir hücrelerinin ve sinir hücre irtibatının yavaş ancak ilerleyici tarzda kaybı ile alakalıdır. Hastalığın başlangıcı sinsidir ve ilk belirtileri hafızanın ve oryantasyonun bozulmasıdır.

Hastalık ilerledikçe hastanın zihinsel yetenekleri bozulur ve birkaç yıl sonra hasta gündelik işlerini yaparken yardıma gereksinim duyar ve artık kendi başına yaşayamaz. Hastalığın bu aşamasının aile ve arkadaşlar açısından bilhassa rahatsız edici tarafı, hastanın genellikle yakın akrabalarını ve hatta partnerlerini dahi tanımamasıdır. Alzheimer’li kişiler gitgide benliklerini kaybederler.

Alzheimer hastalığının nedeni bilinmemektedir ancak hastaların beyinleri incelendiğinde tipik mikroskobik değişiklikler görünmektedir: Hücre dışı protein tortuları –bunlara amiloid plaklar denmektedir - fibroz hücre içi protein kümeleri – bunlara nörofibriler düğümler denmektedir. Alzheimer hastalığının tedavisi imkansız gibidir zira ölü sinir hücreleri yenilenemez.
tr.xcell-center

0 yorum: