Amyotrofik Lateral Skleroz

14 Aralık 2008 Pazar

Lou Gehrig’s hastalığı veya Motor Nöron Hastalığı diye de adlandırılan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hızlı ilerleyen, istemli kasları kontrol etmekle görevli sinir hücrelerine (nöronlara) saldıran, süreğen, ölümcül bir nörolojik hastalıktır. ALS’te, hem üst motor nöronları hem de aşağı motor nöronları bozularak veya ölerek mesajların kaslara iletilmesine engel olur. Fonksiyon gösteremeyen kaslar, gittikçe yıpranıp zayıf düşer (atrofik hale gelir) ve tipik olarak seğirir (fasikülus).

Nihayetinde, mekanizmayı tetikleyen şey istemli hareketi başlatamayan ve kontrol edemeyen beyindir. ALS hastaları kollarını, bacaklarını ve vücutlarını hareket ettirme güçlerini yeteneklerini kaybederler. Diyaframda ve göğüs duvarındaki kaslar iflas ettiğinde, hasta sonunda ventilasyon olmadan nefes alma yetisini de yitirir.

Hastalık kişinin görme, koku alma, işitme, dokunma yetilerini etkilememekle birlikte genelde düşünme ve kavrama yetilerine zarar vermez. Ancak yeni yapılan bazı araştırmalar, hastaların küçük bir yüzdesinin hafıza veya karar verme ile ilgili problemler yaşadığını ve demansın oluşmasına dahi yol açacak bazı alt türlerinin olduğunu tezlemektedir.
tr.xcell-center

0 yorum: